פינוי בינוי
מחלקת פינוי בינוי במשרד עו"ד גיא פרבמן מתמחה בייצוג וטיפול יזמים/קבלנים ודיירים במבנים המיועדים לפינוי ובינוי. המחלקה מלווה את הגורמים השונים משלב ההיתכנות הכלכלית, הגשת תת אכרזה ואכרזה על המתחם כמיועד לפינוי בינוי. לאחר אישור המתחם לפינוי בינוי, איתור יזם וקבלן מבצע, ליווי בהכנה ובחתימה על הסכמים מול היזם/קבלן, לאחר החתימה על ההסכם ליווי מול הרשויות השונות לרבות הרשויות המקומיות, רשויות המסים.

בניית אתרים דיגידם בניית אתרים